Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

V tomto školskom roku naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

 

 

Novinky

 • Dňa  04.03. 2015 zavítali na našu školu mladí manželia Barborka a Jakub Hendrichovci. Barborka je naša rodáčka z Rozkvetu a mala nám o čom porozprávať. Spolu s Jakubom pracovali viac ako rok v rehabilitačnom centre pre deti v africkej Keni, v Nairobi. Bola to ťažká a zároveň krásna práca saleziánskych dobrovoľníkov. Deti z 8. A, C a zo 7. B so zatajeným dychom dve hodiny sledovali ich zaujímavú prezentáciu, pýtali sa a diskutovali. Dozvedeli sa nielen o problémoch afrických detí, ktoré ony samé ani zďaleka nepoznajú, ale aj o ochote mladých ľudí nezištne pomáhať tam, kde to najviac treba. A možno aj o tom, že práve tá nezištná pomoc je najväčším ziskom aj pre samotného dobrovoľníka.

 • Dňa 27.02. 2015 sa v rámci multikultúrnej výchovy uskutočnila akcia Chorvátsko. Na nástenke vo vestibule školy si žiaci mohli pozrieť fotografie, mapy a pohľadnice tejto balkánskej krajiny. V multimediálnej učebni bola pripravená pre žiakov 2. stupňa  prezentácia a výstava suvenírov z Chorvátska.

 • Beseda na tému: „Bezpečnosť detí na železnici“

   

  Žiaci prvého ročníka mali zaujímavú besedu s príslušníkom železničnej polície dňa 12.2.2015, ktorá bola zameraná na prevenciu nevhodného správania sa detí na železnici.

 • 18. 2. 2015

  Aj tento rok sa deti počas Fašiangov vyšantili na školskom Karnevale. Pani vychovávateľky sa postarali o výzdobu jedálne, zakúpili ceny do tomboly. S pánom školníkom prichystali aparatúru, aby bola zábava ako má byť. Masky boli veľmi pestré. O občerstvenie deťúreniec sa postarali starostlivé maminky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

  Už teraz sa tešíme, ako si zatancujeme aj v ďalšom školskom roku.

 • 13. 2. 2015

  Dňa 13. februára 2015 sme si na našej škole pripomenuli Deň svätého Valentína. Na nástenkách v priestoroch školy si mohli žiaci  prečítať zaujímavosti o pôvode tohto sviatku. Ku Dňu sv. Valentína na škole prebehlo niekoľko aktivít.

  Bola vyhlásená súťaž o najkrajšie valentínske srdce, ktorú vyhrali tieto žiačky: Nina Hajdíková zo 4. B, Kristína Pažitná z 5. B triedy, Nina Marečková zo 6. C triedy a Natália Krajčiová s Dominikou Bejdákovou z 9.B triedy. Dievčatá boli za svoje originálne výrobky odmenené peknými cenami.

 • 10. 2. 2015

  Posledný januárový týždeň sa ôsmaci a siedmaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Ubytovaní boli vo Welnes hoteli na Čertove. K dispozícii mali 6 vlekov a viacero zjazdoviek rôznej náročnosti. Lyžiarsky týždeň trávili nielen lyžovaním, ale aj pohybom v telocvični a relaxom v bazéne. Snehové podmienky boli výborné.

 • 6. 2. 2015

  V dňoch 16. - 30. januára 2015 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. V minulom školskom roku absolvovali úvod, na ktorom už tento rok mohli budovať svoje plavecké umenie. To, že sa plavecký kurz žiakom páčil, môžete vidieť na fotografiách.

  .

 • 6. 2. 2015

  Výtvarná práce: „ DETI V DOPRAVE“

  V mesiaci január dostali žiaci 1. stupňa úlohu vytvoriť výtvarnú prácu na tému: „DETI V DOPRAVE“. Žiaci sa danej úlohe venovali na hodinách výtvarnej výchovy za pomoci triednych učiteliek. Všetky práce boli pekné a zaujímavé.

  Výtvarné práce si môžete pozrieť vo vestibule školy a na 2. poschodí, a to do polovice marca.

 • Miss bábika v ŠKD

  Dňa 27.1.2015 sa uskutočnila v školskom klube detí súťaž  o najkrajšiu bábiku.  Bolo ťažké vybrať  tú najkrajšiu, pretože  všetky bábiky boli pekné. Ale porota zložená zo žiakov tretieho a štvrtého ročníka a z pani učiteliek nakoniec  vyhlásila týchto víťazov.

 • Informácia po zápise do 1. ročníka 2015/2016

  Vážení rodičia,

  ďakujeme Vám za dôveru prejavenú pri zápise Vašich detí do 1. ročníka 2015/2016.

  V septembri otvoríme 3 prvácke triedy.

  Po rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka si môžete prísť do kancelárie zástupkyne riaditeľky školy v termínoch:

  03. 02. 2015 od 11,00 do 15,00

  04. 02. 2015 do 8,00 do 15,00

  06. 02. 2015 od 11,00 do 15,00