Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

V tomto školskom roku naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

 

 

Novinky

 • Deň otvorených dverí pre verejnosť

  16. októbra 2014 sme pre širokú verejnosť pripravili deň naplnený netradičným vyučovaním. Vo všetkých učebniach rodičov privítali sprievodcovia z radov žiakov a ukázali im zaujímavé pokusy, tvorbu výrobkov, prezentácie a netradičné športy.

 • 24. 10. 2014

  V týždni od 29. 9. do 3. 10. 2014 Žiaci štvrtého ročníka nadviazali na aktivity minulého školského roka, kedy si v rámci projektu Školy podporujúcej zdravie rozšírili svoje poznatky o zdravom stravovaní.

  V pondelok si žiaci zopakovali zásady zdravej výživy, znovu si pripomenuli rozdelenie zložiek potravy do pyramídy zdravého stravovania. 

           Od utorka do piatku „hľadali“ typy potravín a zadeľovali ich do jednotlivých poschodí pyramídy. Zároveň zbierali recepty z potravín jednotlivých pyramídových poschodí a za všetky tieto aktivity získavali body.

 • Mesiac úcty k starším

 • 14. 10. 2014

  V dňoch 8. – 10.10 2014 absolvovala  trieda  5.C jesenné sústredenie v  horskom hoteli  Fram na Javorníkoch. So žiakmi ho absolvovali  tréneri  Katarína Martincová a Tomáš Kukučka. V prvý deň počasie mladým atlétom prialo, bolo krásne slnečno, a tak si zopakovali doteraz naučené športové činnosti, rozvíjali vytrvalostné schopnosti na lyžiarskom kopci a deň zakončila túra po hrebeni Javorníkov,  ktorá mala dĺžku asi 3,5 km. Po túre čakala na deti regenerácia v podobe sauny, bazéna a večere. Po večeri v spoločenskej miestnosti prebrali teóriu atletických disciplín a zhodnotili deň. Druhý deň začal rozcvičkou, pokračoval súťažou v cezpoľnom behu pre jednotlivcov aj družstvá, poobede žiaci absolvovali ďalšiu túru, ktorá merala 4,5 km a bola zameraná na orientovanie v teréne a na rozvoj vytrvalosti.  Po túre mali deti opäť možnosť regenerácie v saune a v bazéne. Nasledovala večera, vyhodnotenie súťaží a spoločenské hry. Tretí deň sa odohrával tiež v bežeckom duchu. Obedom sa sústredenie skončilo. Sústredenie prebehlo bez zranenia a chorôb a  zámer utužiť kolektív a rozvíjať pohybové schopností sa podaril. Deti si odniesli domov veľa pekných i užitočných zážitkov.

 • Európsky deň jazykov

  V dňoch 26. 9. – 3. 10. 2014 sa na našej škole uskutočnili rôzne aktivity v rámci  Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra v členských krajinách EÚ. Jeho cieľom je zachovávať jazykovú rozmanitosť európskych krajín a podpora štúdia jazykov.

 • Výročie školy - 55 rokov

  Základná škola Školská 235/10 je najstaršou základnou školou v Považskej Bystrici.

  Svoju bránu prvýkrát otvorila pre žiakov v októbri 1959.

   

 • 16. 9. 2014

  V piatok 19. septembra 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil Budík - charitatívna akcia, ktorej výnos išiel na podporu NsP Považská Bystrica.

  Vystúpil na ňom aj súbor Křenováček z Južnej Moravy. Dopoludnia členovia tohto súboru predviedli svoje umenie žiakom našej školy. V krojoch typických pre ich región zatancovali, zaspievali, predviedli detské hry.

 • Recyklohry

  Naša škola sa aj tento školský rok zapája do zberu drobného elektroodpadu RECYKLOHIER, ktorý vďaka tomu nekončí na skládke, ale je recyklovaný. Zbierať sa budú použité batérie ( každý pondelok v triedach), ale aj mobily, fény, rýchlovarné kanvice, PC, klávesnice, reproduktory, kopírky, tlačiarne,...( o ich prinesení vopred krátkym mailom informujte vedenie školy).

 • Hodnotenie INECO

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Na zoradenie poslúžili pri základných školách výsledky z Testovania 9 a mimoriadne výsledky žiakov. Pribudli aj aktuálne údaje o zapojení škôl do vybraných testov a súťaží či údaje od Štátnej školskej inšpekcie.

  Portál ponúka i informácie o využívaní informačných technológií pri vyučovaní na školách, či o počte učiteľov na 100 žiakov. Na základe všetkých informácií potom zostavili celkové hodnotenie, a to s využitím údajov z rokov 2010 až 2013. Do hodnotenia zaradili iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných či zmaturovaných žiakov a 80 absolventov od začiatku roka 2012.

 • zmena ŠKD

  OZNAM

   Zmena  ŠKD( školský klub detí)

  Činnosť  ŠKD OD 6.00 do 17.00

  Ranný ŠKD - pre 1. a 2. ročník bude v priestoroch bytu( vchod vľavo od hlavného vchodu)