Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

V tomto školskom roku naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

 

 

Novinky

 • Informácia po zápise do 1. ročníka 2015/2016

  Vážení rodičia,

  ďakujeme Vám za dôveru prejavenú pri zápise Vašich detí do 1. ročníka 2015/2016.

  V septembri otvoríme 3 prvácke triedy.

  Po rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka si môžete prísť do kancelárie zástupkyne riaditeľky školy v termínoch:

  03. 02. 2015 od 11,00 do 15,00

  04. 02. 2015 do 8,00 do 15,00

  06. 02. 2015 od 11,00 do 15,00

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom k zvýšeniu bezpečnosti našich žiakov a zamedzeniu pohybu nepovolaných osôb po škole pristupujeme od 8. januára 2015 k nasledovnému kroku: budova školy bude počas vyučovacích hodín zamknutá, prístup do nej bude len počas prestávok. Príchody a odchody od lekárov si naplánujte na prestávky. Budova školy sa zamkne o 7.50 a bude odomknutá po 5. vyučovacej hodine.

 • Fyzika hravo a zábavne

  Vo štvrtok 11.12.2014 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie z fyziky do Centra popularizácie fyziky v Martine. V navštívenom laboratóriu nielen sledovali, ale aj sami realizovali mnohé pokusy, riešili fyzikálne hádanky a vysvetľovali si fyzikálne javy a princípy.

 • Vianočné trhy

  Pondelok 15. 12. 2014 nám predvianočný čas v našej škole spríjemnili Vianočné trhy. Žiaci  si  prichystali na predaj nádherné výrobky, rôzne vianočné dekorácie, šperky, medovníky, ktoré im pomáhali vytvoriť pani učiteľky a vychovávateľky na krúžkoch a tvorivých dielňach.

 • 11. 12. 2014

  Pozrite si zimnú výzdobu školy, ktorú vytvorili pani učiteľky a vychovávateľky so žiakmi.

 • VIANOČNÝ BAZÁRIK

  Od 8.12 do 12.12. sa uskutoční na našej škole Vianočný bazárik.

  Podporte činnosť v ŠKD a zapojte sa i vy!

  Počas tohto i budúceho týždňa , môžete nosiť do kancelárie zástupcov nepotrebné knižky, hračky, rôzne dekoratívne predmety – sošky, vázičky, misky- tzv. lapače prachu, šatky, kapsičky , CD, DVD, náramky, korálky, prstienky,veci  pre ktoré už doma nemáte miesto.

 • Súťaž v tvorbe PowerPoint-ových prezentácií

  Blížiace sa sviatky si pripomenuli žiaci prvého stupňa pri súťaži v tvorbe vianočných prezentácií. Deti svoje práce prezentovali pred kamarátmi. Mladším žiakom sa pripravené práce veľmi páčili a sľúbili, že budúci rok vytvoria rovnako pekné aj oni.

 • Deň boja proti AIDS

  1. decembra 2014 si deti  a učitelia našej školy spoločne pripomenuli Deň boja proti AIDS pripnutím červených stužiek, ktoré symbolizujú boj proti zákernej chorobe. Žiaci si počas tohto dňa vypočuli aj reláciu v školskom rozhlase a prezreli si nástenku vo vestibule školy.

 • 27. 11. 2014

   

  Dňa 19. 11. 2014 sa konala v priestoroch našej školy Pasovačka prvákov.

  Je to už tradícia našej školy, kedy žiaci prvých ročníkov sú prijatí do cechu školského. Po krátkom programe, ktorý si pripravili žiaci 4. ročníka, prváčkovia plnili rôzne úlohy. Na záver boli pasovaní sovičkami- symbolom múdrosti.

  Po oficiálnej časti pasovaní školáci posilnili svoje telo dobrotami, ktoré pre nich pripravili ich rodičia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 • Medzinárodný týždeň vzdelávania

  Dňa 24.11.2014 sa v našej školskej knižnici stretli deti  ŠKD s encyklopédiami. Žiačky 9. A Kristína Šaržíková a Gabriela Gajdošíková si v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania pripravili akciu Spoznávame svet prostredníctvom encyklopédií. Deti vedeli rýchlo nájsť informácie v knihách, riešili tajničky a rôzne slovné úlohy.