Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

V tomto školskom roku naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

 

 

Novinky

 • Puding na slovenčine?

  Netradičná hodina slovenského jazyka

  V siedmom ročníku preberajú žiaci dynamický opis, jeho znaky a zákonitosti. Po niekoľkých hodinách teórie v triede si žiaci 7. A  spoločne pripravili v priestoroch školskej kuchynky pudingové poháre. Ich prípravu si pozorne zapisovali a tieto zápisy budú slúžiť ako podklad k napísaniu slohovej práce. Žiaci pod vedením pani učiteľky Fapšovej zvládli jednotlivé kroky od nákupu surovín, varenie pudingu, pripravovanie misiek s piškótami a zaváraným ovocím, zdobenie až po tú najpríjemnejšiu časť - jedenie.  Žiaci zažili netradičnú hodinu slovenského jazyka a mnohí sa chystajú túto dobrôtku pripraviť aj doma pre svojich blízkych.

 • Zber papiera

  Od pondelka 13. apríla sa na našej ZŠ začína zber papiera. Prosíme Vás, aby ste kartóny balili zvlášť od novinového papiera.

  Ďakujeme za pomoc.

 • 15. 4. 2015

  Do galérie Záhradkár boli pridané fotografie.

 • 14. 4. 2015

  Do galérie Jarná výzdoba školy boli pridané fotografie.

 • Veľkonočné trhy

  Dňa 30. marca sa vo vestibule našej školy uskutočnili  veľkonočné trhy. Žiaci našej školy s obrovským nadšením vyrábali nádherné veľkonočné okrasné doplnky a ozdoby.

  Podujatie sa všetkým veľmi páčilo, väčšina výrobkov sa predala, takže bola spokojnosť detí i rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou na priebehu trhov. O rok si podujatie určite zopakujeme.

 •  

  Dňa 19.03.2015 v rámci dopravnej výchovy mali žiaci štvrtého ročníka besedu s príslušníkom dopravnej polície, ktorá bola zameraná na prevenciu nevhodného správania sa detí v cestnej premávke a v dopravných prostriedkoch.

  Žiaci si zopakovali osvojené zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec a cyklista podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • 26. 3. 2015

  V dňoch od 16.  – 20. marca 2015 sa tretiaci z 3. A a 3. B zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni. Hoci obavy boli u niektorých veľké a strach z neznámeho obrovský, všetci nakoniec nad nimi  zvíťazili. Na konci výcviku sa nenašiel nikto, kto by nezaplával aspoň pár metrov. Všetci sa tešia na pokračovanie a zdokonaľovací výcvik v  4. ročníku.

 • 25. 3. 2015

  Žiaci 1.- 4. ročníka  počas tohto týždňa mali na hodinách anglického jazyka aktivity zamerané k Veľkej noci v Británii. V krátkej prezentácii sa oboznámili so zvykmi v tejto krajine. Žiaci 1. ročníka tvorili plagát s veľkonočnými vajíčkami, druháci skladali vajíčkové puzzle a lepili na plagát. Žiaci 3. a 4. ročníka hrali vajíčkovú stolovú hru, v ktorej víťaz dostal čokoládové vajíčko. Všetci sa zúčastnili hľadania vajíčok- Eggs hunting v priestoroch školskej knižnice. Táto aktivita sa páčila deťom najviac.

 • Mesto Modra bolo cieľom literárnej exkurzie 7. ročníka, ktorá sa konala 24. marca 2015. V tomto roku si pripomíname 200 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských osobností - Ľudovíta Štúra, ktorý v Modre prežil posledné roky svojho života. Začali sme prehliadkou Múzea Ľudovíta Štúra, ktorú sme absolvovali pod odborným vedením lektorky. Prezreli sme si exponáty týkajúce sa jeho osobného i pracovného života. Súčasťou múzea je i izba, v ktorej Štúr zomrel na následky strelného poranenia.  Pokračovali sme v Múzeu Bismayerovej keramiky, kde sa žiaci oboznámili s tzv. habánskou keramikou. Na námestí sme sa odfotili pri známom súsoší štúrovcov počas revolúcie 1848. Na cintoríne sme sa zastavili pri hrobe Ľudovíta Štúra, zapálili sme tu sviečku. Našu exkurziu sme ukončili prehliadkou Majoliky, tu si žiaci prezreli celý výrobný proces svetoznámej modranskej keramiky od vytočenia na hrnčiarskom kruhu, cez zdobenie a vypaľovanie, niektoré činnosti si aj sami vyskúšali.

 • Fyzikálna exkurzia

   

  V utorok 24.3.2015 zavítali naši ôsmaci do centra popularizácie vedy Atlantis v Bratislave. Interaktívne vzdelávanie na 30-ich originálnych exponátoch bolo nielen pobavením, ale zároveň hľadaním fyzikálneho vysvetlenia dejov a javov. Zábavné a poučné boli aj sprievodné programy o statickej elektrine a tajomstvách faraóna. Atmosféra podujatia je zachytená vo fotogalérii.