Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

16. októbra 2014 naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

Dopoludnia Vás všetkých pozývame na špeciálny Deň otvorených dverí.

 

Novinky

 • 16. 9. 2014

  V piatok 19. septembra 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil Budík - charitatívna akcia, ktorej výnos išiel na podporu NsP Považská Bystrica.

  Vystúpil na ňom aj súbor Křenováček z Južnej Moravy. Dopoludnia členovia tohto súboru predviedli svoje umenie žiakom našej školy. V krojoch typických pre ich región zatancovali, zaspievali, predviedli detské hry.

 • Výročie školy - 55 rokov

  Základná škola Školská 235/10 je najstaršou základnou školou v Považskej Bystrici.

  Svoju bránu prvýkrát otvorila pre žiakov v októbri 1959.

  16. októbra 2014 chystáme pri tejto príležitosti Deň otvorených dverí pre verejnosť, bývalých žiakov a rodičov.

  Ste srdečne vítaní!

 • Recyklohry

  Naša škola sa aj tento školský rok zapája do zberu drobného elektroodpadu RECYKLOHIER, ktorý vďaka tomu nekončí na skládke, ale je recyklovaný. Zbierať sa budú použité batérie ( každý pondelok v triedach), ale aj mobily, fény, rýchlovarné kanvice, PC, klávesnice, reproduktory, kopírky, tlačiarne,...( o ich prinesení vopred krátkym mailom informujte vedenie školy).

 • Hodnotenie INECO

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Na zoradenie poslúžili pri základných školách výsledky z Testovania 9 a mimoriadne výsledky žiakov. Pribudli aj aktuálne údaje o zapojení škôl do vybraných testov a súťaží či údaje od Štátnej školskej inšpekcie.

  Portál ponúka i informácie o využívaní informačných technológií pri vyučovaní na školách, či o počte učiteľov na 100 žiakov. Na základe všetkých informácií potom zostavili celkové hodnotenie, a to s využitím údajov z rokov 2010 až 2013. Do hodnotenia zaradili iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných či zmaturovaných žiakov a 80 absolventov od začiatku roka 2012.

 • zmena ŠKD

  OZNAM

   Zmena  ŠKD( školský klub detí)

  Činnosť  ŠKD OD 6.00 do 17.00

  Ranný ŠKD - pre 1. a 2. ročník bude v priestoroch bytu( vchod vľavo od hlavného vchodu)

 • Začiatok školského roka

  Slávnostný začiatok školského roka bude v utorok 02. septembra 2014 o 9.00. Za priaznivého počasia sa uskutoční na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach.

 • Dotácie na stravu a školské potreby na šk.rok 2014/2015

  Oznam pre rodičov

  Oznamujeme Vám, že od 16.07.2014 do 10.08.2014  musia rodičia predložiť na MsÚ doklady z ÚPSVaR – potvrdenia + vyhlásenia, na základe ktorých sa budú vyhotovovať nové zoznamy detí z  rodín v  HN a  ŽM pre poskytnutie dotácie na stravu na október 2014 a školské potreby pre I. polrok ŠR 2014/2015.

 • Mládežnícky svetový šampionát v behu do vrchu

  29. júna 2014 sa v talianskom meste Arco konal 9. svetový šampionát v behu do vrchu pre pretekárov do 18 rokov.

  Zo šestice zúčastnených Slovákov si najlepšie počínal náš žiak Andrej Mitašík, ktorý v súťaži chlapcov skončil v konkurencii 47 vrchárov na 27. mieste. Gratulujeme!

 • V utorok 24. 06. 2014 sa v Dubnici zúčastnili atléti zo 6. a 7.C celoslovenskej súťaže Hľadáme nových olympionikov.  Našu školu reprezentovali Dáša Grznárová, Andrej Harant, Paulína Cibičková a Michal Franek. Dievčatá súťažili v behu na 600 m, chlapci v behu na 1000 m.

  Naši športovci sa umiestnili na 1. mieste. Gratulujeme!

 • Dňa 20. 06. 2014 sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v atletike ZŠ v Trnave.

  Do súťaže postúpilichlapci aj dievčatá ako majstri Trenčianskeho kraja.  Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Andrejovi Mitašíkovi 9.C, ktorý sa stal majstrom Slovenska v behu na 1000m. Bronz získala štafeta chlapcov na 4 x 60 m v zložení Mitašík, Kubena, Návoj, Paulec.