Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

V tomto školskom roku naša škola oslavuje 55. výročie založenia.

 

 

Novinky

 • 26. 3. 2015

  V dňoch od 16.  – 20. marca 2015 sa tretiaci z 3. A a 3. B zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni. Hoci obavy boli u niektorých veľké a strach z neznámeho obrovský, všetci nakoniec nad nimi  zvíťazili. Na konci výcviku sa nenašiel nikto, kto by nezaplával aspoň pár metrov. Všetci sa tešia na pokračovanie a zdokonaľovací výcvik v  4. ročníku.

 • 25. 3. 2015

  Žiaci 1.- 4. ročníka  počas tohto týždňa mali na hodinách anglického jazyka aktivity zamerané k Veľkej noci v Británii. V krátkej prezentácii sa oboznámili so zvykmi v tejto krajine. Žiaci 1. ročníka tvorili plagát s veľkonočnými vajíčkami, druháci skladali vajíčkové puzzle a lepili na plagát. Žiaci 3. a 4. ročníka hrali vajíčkovú stolovú hru, v ktorej víťaz dostal čokoládové vajíčko. Všetci sa zúčastnili hľadania vajíčok- Eggs hunting v priestoroch školskej knižnice. Táto aktivita sa páčila deťom najviac.

 • Mesto Modra bolo cieľom literárnej exkurzie 7. ročníka, ktorá sa konala 24. marca 2015. V tomto roku si pripomíname 200 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských osobností - Ľudovíta Štúra, ktorý v Modre prežil posledné roky svojho života. Začali sme prehliadkou Múzea Ľudovíta Štúra, ktorú sme absolvovali pod odborným vedením lektorky. Prezreli sme si exponáty týkajúce sa jeho osobného i pracovného života. Súčasťou múzea je i izba, v ktorej Štúr zomrel na následky strelného poranenia.  Pokračovali sme v Múzeu Bismayerovej keramiky, kde sa žiaci oboznámili s tzv. habánskou keramikou. Na námestí sme sa odfotili pri známom súsoší štúrovcov počas revolúcie 1848. Na cintoríne sme sa zastavili pri hrobe Ľudovíta Štúra, zapálili sme tu sviečku. Našu exkurziu sme ukončili prehliadkou Majoliky, tu si žiaci prezreli celý výrobný proces svetoznámej modranskej keramiky od vytočenia na hrnčiarskom kruhu, cez zdobenie a vypaľovanie, niektoré činnosti si aj sami vyskúšali.

 • Fyzikálna exkurzia

   

  V utorok 24.3.2015 zavítali naši ôsmaci do centra popularizácie vedy Atlantis v Bratislave. Interaktívne vzdelávanie na 30-ich originálnych exponátoch bolo nielen pobavením, ale zároveň hľadaním fyzikálneho vysvetlenia dejov a javov. Zábavné a poučné boli aj sprievodné programy o statickej elektrine a tajomstvách faraóna. Atmosféra podujatia je zachytená vo fotogalérii.

 • Beseda o zdravom životnom štýle

  V dňoch od 18.03.2015 do 20.03.2015 sa žiaci siedmeho až deviateho ročníka zúčastnili zaujímavých besied s mladými ľuďmi z Občianskeho združenia ,,Mladí ľudia a život“ zo Spišskej  Novej Vsi . Besedy viedli: Zuzka Sokolová, Matej Farkalín a Martin Horváth.

 • Čiastočné zatmenie Slnka

  Dnes, v piatok 20. marca 2015 sme boli svedkami vzácneho prírodného úkazu - čiastočné zatmenie Slnka. Pozorovali sme ho, keď Mesiac zakrýval cca 60% Slnka a videli ho takmer všetci žiaci školy. 

 • Dňa  04.03. 2015 zavítali na našu školu mladí manželia Barborka a Jakub Hendrichovci. Barborka je naša rodáčka z Rozkvetu a mala nám o čom porozprávať. Spolu s Jakubom pracovali viac ako rok v rehabilitačnom centre pre deti v africkej Keni, v Nairobi. Bola to ťažká a zároveň krásna práca saleziánskych dobrovoľníkov. Deti z 8. A, C a zo 7. B so zatajeným dychom dve hodiny sledovali ich zaujímavú prezentáciu, pýtali sa a diskutovali. Dozvedeli sa nielen o problémoch afrických detí, ktoré ony samé ani zďaleka nepoznajú, ale aj o ochote mladých ľudí nezištne pomáhať tam, kde to najviac treba. A možno aj o tom, že práve tá nezištná pomoc je najväčším ziskom aj pre samotného dobrovoľníka.

 • Dňa 27.02. 2015 sa v rámci multikultúrnej výchovy uskutočnila akcia Chorvátsko. Na nástenke vo vestibule školy si žiaci mohli pozrieť fotografie, mapy a pohľadnice tejto balkánskej krajiny. V multimediálnej učebni bola pripravená pre žiakov 2. stupňa  prezentácia a výstava suvenírov z Chorvátska.

 • Beseda na tému: „Bezpečnosť detí na železnici“

   

  Žiaci prvého ročníka mali zaujímavú besedu s príslušníkom železničnej polície dňa 12.2.2015, ktorá bola zameraná na prevenciu nevhodného správania sa detí na železnici.

 • 18. 2. 2015

  Aj tento rok sa deti počas Fašiangov vyšantili na školskom Karnevale. Pani vychovávateľky sa postarali o výzdobu jedálne, zakúpili ceny do tomboly. S pánom školníkom prichystali aparatúru, aby bola zábava ako má byť. Masky boli veľmi pestré. O občerstvenie deťúreniec sa postarali starostlivé maminky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

  Už teraz sa tešíme, ako si zatancujeme aj v ďalšom školskom roku.