Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica

Prihlásenie

 

Naša škola sa v najnovšom rebríčku spoločnosti INEKO, ktorá hodnotí kvalitu základných škôl, umiestnila na 18. mieste spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.

Novinky

 • Deti a architektúra

  Deti a architektúra.

  A je tu záver projektu o architektúre, pre nás obzvlášť radostný. Pripomeňme si že ide o osvetový projekt DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorý bol realizovaný na Základných školách po celom Slovensku a konal pod záštitou J.E. prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 • Deviataci v galérii

  Dobrá nálada + tvorivá atmosféra + vynikajúci kolektív žiakov= výborné výsledky v podobe vlastných diel-obrazov, za ktoré by sa nemuseli "červenať" ani profíci..

  Takúto triedu s potešením opäť privítame v Mgartgalerii. Takto pekne zhodnotil našu dnešnú návštevu galérie Dr. Stanislav Miko, ktorý nás sprevádzal výstavou a spolu s pánom Martinom Olšovským aj tvorivou dieľňou. Bol to príjemný čas stretnutia žiakov 9.A triedy s výtvarným umením.

 • 25. 11. 2015

  Zdravie je to najcennejšie čo máme

  18. a 19.novembra 2015 sa na I.stupni našej školy uskutočnili pod vedením pani  učiteľky Somorovej vzdelávacie aktivity na tému: „Ochrana života a zdravia.“  Prváčikov navštívila rehabilitačná sestra

  p. Kleinová, ktorá žiakom porozprávala o prevencii plochých chodidiel  a spoločne si zacvičili. Žiaci dostali za úlohu urobiť spolu s rodičmi odtlačok vlastnej nohy.

 • Fyzika zábavne

   

  O tom, že fyzika nie je nudná, sa presvedčili žiaci 6.A a 6.C triedy koncom októbra. Počas exkurzie do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine nadšene sledovali pokusy, pomáhali pri ich uskutočňovaní, logicky vysvetľovali, navrhovali riešenia, učili sa porozumieť fyzikálnym javom a princípom. Súťaživou a hravou formou zistili, že nový predmet, ktorý majú v rozvrhu od tohto školského roku, určite nebude pre nich strašiakom.

 • Atletické sústredenie 5. C

  V dňoch 14. – 16.10 2015 sme sa zúčastnili na bežeckom jesennom sústredení v horskom hoteli Fran na Javorníkoch. Počas tohto sústredenia sme trénovali dvojfázovo doobeda a poobede. V druhý deň sústredenia sme poobedňajší  tréning vymenili za túru po hrebeni Javorníkoch, ktorá mala dĺžku asi 3,5 km, v nie slnečnom a veternom počasí. Po túre čakala na deti regenerácia, a to v podobe sauny a bazéna. Po večeri sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, kde sme prebrali teóriu atletických disciplín a zhodnotili večer. Deti sa počas tréningu vždy  rozohriali, rozcvičili a potom sme  prešli na  beh v teréne, výbehy do kopca, ktoré  sme pre deti pripravili. Medzi prvou a druhou fázou tréningu mali deti aj osobné voľno. Túra, ktorú sme absolvovali, mala byť aj náučná na orientovanie sa v teréne, ale aj na rozvoj vytrvalosti. Sústredenie prebehlo bez zranenia a chorôb detí a náš zámer - utužiť kolektív a rozvoj pohybových schopností, sa nám podaril. S horským hotelom sme boli spokojní, aj s ubytovaním a stravou. Deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

 • Mesiac úcty k starším

  Dňa 27.10.2015 sa uskutočnilo predstavenie pre deti ŠKD, ktoré bolo zamerané na úctu k starším. Na úvod sa účinkujúci predstavili žiakom. Potom nasledovali stručné informácie o Mesiaci úcty k starším. Deťom sa páčili dve  básne o dedkovi a babičke. Nasledovali dve divadielka o správaní sa mladších v autobuse. V nich taktiež účinkovali aj deti z ŠKD. Na záver žiaci odpovedali na otázky o úcte k starším. Všetky deti boli odmenené sladkosťami.

 • Na výtvarnej aj o architektúre

  V tomto školskom roku sa naša škola prihlásila do projektu Deti a architektúra, ktorý pre nás pripravilo Vydavateľstvo Eurostav. Žiaci sa zamýšľajú nad obsahom pojmu architektúra, zoznamujú sa s najznámejšími dielami svetovej architektúry, z ktorých samozrejme už mnohé poznajú, ale  teraz ich vidia v trochu inom svetle. A kto sú zakladatelia modernej slovenskej architektúry? Ktoré  sú jej ikony?  To všetko  a ešte mnoho iných zaujímavostí sa dozvedajú zábavnou formou prostredníctvom e– learningového kurzu. Kurzom ich vtipne sprevádza  panáčik –  Genius loci, ktorý sa im nezabudne predstaviť a poinformovať ich o svojej mimoriadnosti. To, čo sa deti v kurze naučili si preverujú v záverečnom kvíze. Potom navrhujú vlastné múzeá, vedecké centrá, mrakodrapy, rodinné domy a všelijaké stavby od výmyslu sveta. Tie najkrajšie poputujú do výtvarnej súťaže, ktorá je záverečnou bodkou projektu

 • Medzinárodný deň knižníc

  Dňa 26. 10. 2015 sa uskutočnil v našej škole Medzinárodný deň školských knižníc. Žiaci 1.-4. ročníka sa zoznámili s tvorbou Márie  Ďuríčkovej. Príbeh im vyrozprávali žiačky 8. A Ďuratná a Križanová ako Danka a Janka. Šiestaci súťažili v kvíze o Ezopovi. Žiaci 8. ročníka, po prečítaní kapitoly z knihy Futová, Brat: Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, dokázali svoj postreh i vedomosti zo slovenského jazyka. Štvrtáci sa vo vestibule oboznámili s Ľudovítom Štúrom, v knižnici vyriešili kvíz a napísali pozdravy-oslávencovi Ľudovítovi Štúrovi. Blahoželania potom umiestnili na panel vo vestibule. Deťom sa MDŠK páčil.

 • Ukončenie zberu papiera

  V piatok 23. 10. sa končí zber papiera.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.

 • 23. 10. 2015

  Dňa 21.10. 2015 sme  využili bezplatné cestovanie vlakom pre žiakov a vybrali sme sa do bratislavskej Incheby.

  So žiakmi ôsmych ročníkov sme sa zúčastnili výstavy legendárnej britskej lode Titanic, ktorá vyplávala na svoju prvú a žiaľ aj poslednú plavbu, 10. apríla 1912 o 12 : 14 hod z írskeho Southamptonu.

  Každý žiak obdržal pri vstupe na výstavu „palubný lístok“ s konkrétnym menom reálneho cestujúceho, jeho stručnou charakteristikou aj triedou, v ktorej cestoval. Počas prehliadky sme videli veľa artefaktov, ktoré sa zachovali vo vraku, pozreli sme si krátky film o priebehu celej stavby aj plánovaní prvej plavby tohto kolosálneho zaoceánskeho parníka.Celou výstavou  nás sprevádzal audiosprievodca, ktorého dostal každý žiak, takže si mohol individuálne prechádzať výstavou. V poslednej časti sme  mali možnosť dotknúť sa „ľadovca“ a započúvať sa do zvukov v strojovni pred potopením...Do svojej cieľovej stanice, New York , Titanic nikdy nedoplával. Potopil sa po zrážke s ľadovcom, 15.apríla 1912 o 02. 20hod.