Navigácia

Rozšírené vyučovanie v 5. ročníku Z histórie Školský rok 2008/09 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2013/2014 školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017

Športový vzor pre mladých atlétov - Andrej Mitašík

 

Počas základnej školy ako člen Atletického oddielu Olympia bol majstrom Slovenska základných škôl v cezpoľnom behu, v behu na 300m,1000m a v štafete. Ako slovenský reprezentant bol tretí na medzištátnom stretnutí v Maďarsku, zúčastnil sa kvalifikácie na svetové hry mládeže v Baku.

Vo februári 2015 bol na plese športovcov ocenený ako najúspešnejší športovec mládeže v Považskej Bystrici za rok 2014. Zároveň získal zlatú medailu na majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu. V apríli pretekal na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici a v behu na 400 m a v behu na 300 m prekážok sa umiestnil na 1. mieste. Krátko nato mu okresný úrad v Trenčíne udelil ocenenie za 1. miesto v behu na 800 m. V máji získal titul majster stredoslovenského kraja v behu na 1500m a zároveň sa umiestnil na 2. mieste v celoštátnej olympiáde stredoškolákov SR. Koncom mája sa zúčastnil podujatia Olympijské nádeje Európy v poľskom meste Bielsko-Biale, kde spomedzi 62 člennej výpravy získal striebornú medailu. V júni v Dubnici nad Váhom na majstrovstvách Slovenska v behu na 400 m vybojoval zlato. Pár dní nato pretekal na medzištátnom stretnutí v Trnave, kde svojím skvelým sólobehom na 800m s časom 1:52:49 nielen vytvoril svoj nový osobný rekord, ale prekonal aj oddielový rekord Sparty z roku 1976 a zároveň splnil limit na majstrovstvá sveta do Južnej Ameriky. Riaditeľ SPŠ v PB mu udelil diplom za reprezentáciu v športových podujatiach a 5. júna si prevzal ocenenie Mladý talent, ktoré mu udelila Nadácia podnikateľských subjektov v PB. 10. júla odcestoval do Kolumbie na majstrovstvá sveta ako jediný 800-kár zo Slovenska. Spomedzi 36 pretekárov z celého sveta sa umiestnil na 14. mieste a postúpil do semifinále. Majstrovstvá sveta ukončil teste pred finále a dnes sa môže prezentovať ako 19-ty najrýchlejší chlapec do 17 rokov v behu na 800m na svete. V súčasnosti je držiteľom 51 zlatých,19 strieborných a 22 bronzových medailí.

 

Športové triedy našej ZŠ sa za obdobie svojej existencie chvália 2 majstrami ČSFR, 10 finalistami MČSFR, 66 titulmi Majstrov SR, ktoré získali v individuálnych disciplínach 30 žiaci a 17 ďalších v štafetách. Do povedomia športovej verejnosti sa žiaci ZŠ Školská 235/10 dostali predovšetkým výsledkami v už historickom Pohári čs. rozhlasu.

          V súťaži družstiev ZŠ (od roku 1993) sme získali 11 medailových umiestnení, družstvá AO OLYMPIA (od jeho vzniku roku 1991) 28.

 

            Porovnávanie v zahraničí prinieslo aj rekordy. V dňoch 18.-20.septembra 2007 sa zúčastnila výprava žiakov atletických športových tried ZŠ Školská v Považskej Bystrici medzinárodnej súťaže European Kids v Brne. Súťažiť sa chystalo 18 žiakov 6.-9. ročníka pod vedením trénerov Dudra a Kojana. Na druhý ročník medzinárodnej olympiády mladých atlétov prišli mladí športovci z Bulharska, Litvy, Malty, Chorvátska, Maďarska, Fínska, Nemecka, Slovinska, Estónska, Španielska, Slovenska a Česka. V najsilnejšej zostave sa zúčastnilo spolu 42 oddielov z ČR a 14 oddielov zo Slovenskej republiky. Brno privítalo vyše 1100 mladých atlétov z 12 štátov Európy. V jednotlivých disciplínach súťažili mladí športovci podľa ročníkov narodenia od r. 1996 po ročník 1992. Najvyššie počty súťažiacich boli najmä v šprintoch na 60 m a v skoku do diaľky – v priemere 60-70 žiakov. V súťaži si žiaci našej školy počínali veľmi úspešne a získali spolu 3 medailové umiestnenia (1 zlatú,1 striebornú a 1 bronzovú medailu) 8 finálových umiestnení a 11 umiestnení do 12. miesta. Na medailové pozície dosiahli Ladislav Bašo (1993) v skoku do výšky výkonom 174 cm – 1. miesto, Lucia Bošková (1994) bola druhá v skoku do výšky výkonom 161 cm a tretia v hode kriketkou, ktorá doletela na značku 51,56 m.
Vo finále bodovali Zdenka Hrenáková (1996) na 4. mieste vo výške za 122 cm, Pavol Majtán (1994) na 5. na 60 m za 8,06 s, Marcela Badíková (1993) na 6. s oštepom výkonom 27,22m, na 7. miestach Natália Grznárová (1994) na 800 m za 2:49,99 min a Ladislav Bašo v hode oštepom za výkon 31,43 m. Na 8. miestach skončili Adam Mereďa (1993) za 154 cm v skoku do výšky, Pavol Majtán na 150 m za 20 s a Lukáš Lovíšek (1994) v skoku do výšky za 146 cm.
Deviata priečka patrí Borisovi Haviarovi (guľa), Martine Gughovej (800 m), 9. a 10. Miloslavovi Hrabovskému (guľa, oštep), 11. Lucii Boškovej (diaľka) a Zdenke Hrenákovej (kriket), 12. Veronike Slaninkovej (guľa, oštep), Miloslavovi Hrabovskému (výška), Kristíne Papšovej (výška) a Petrovi Mitašíkovi (kriket).

 

Bystrická latka

 

Bystrická latka  - opäť rekordná

 

            V utorok 18. marca sa uskutočnil v telocvični ZŠ v Považskej Teplej jubilejný 35. ročník tradičnej súťaže žiakov okresu P. Bystrica v skoku do výšky – Bystrická latka. Súťaže sa zúčastnilo spolu 122 žiakov zo 7 základných škôl. Vrcholom tohoročnej súťaže bolo vyrovnanie rekordu latky v kategórii  15-ročných chlapcov, o ktorý sa zaslúžil Ladislav Bašo zo ZŠ Školská výkonom 176 cm. Hodnotný výkon v najmladšej kategórii chlapcov dosiahol  Patrik Melicher zo IV.ZŠ, ktorý dosiahol pomyselnú magickú hranicu  výkonom 130 cm. Lucia Bošková zo ZŠ Školská dosiahla takisto magickú hranicu v svojej kategórii a stala sa súčasne štvornásobnou víťazkou Bystrickej latky. Katka Altániová zo  ZŠ Školská výkonom 140 cm v kategórii 12-ročných dievčat preskočila magickú hranicu a jej výkon znamenal druhý najlepší výkon v 35-ročnej histórii latky. Trojnásobným víťazom  latky sa stal i Karol Mitaš zo ZŠ Nemocničná. Vysokú úroveň mala súťaž najstarších chlapcov, v ktorej sa šiesti žiaci pokúšali zdolať latku v úctihodnej výške 170 cm. Pri slávnostnom  vyhodnotení  najúspešnejších jednotlivcov v jednotlivých vekových kategóriach ocenili výkony žiakov i hostia z Mestského úradu v Považskej Bystrici - páni Ing. Vladimír Lichvár PhD a Mgr. Jozef Bielik. Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznili svojím esteticko-športovým vystúpením dievčatá zo súboru Bona CVČ pod vedením paní Eleny Martinkovej. Milým prekvapením pre mladých športovcov bola i účasť dvojnásobného rekordéra Bystrickej latky pána Rastislava Mokráša, ktorého rekordy v najnižších kategóriach majú úctihodných 28 rokov.

Kvalitný priebeh súťaže i tohoto roku zabezpečovali tréneri atletického oddielu Olympia pri ZŠ Školská a Centrum voľného času v P. Bystrici. Príjemné prostredie a technické zabezpečenie súťaže perfektne zvládli učitelia a zamestnanci  ZŠ v Považskej Teplej pod vedením  riaditeľky školy Mgr. Márie Šťastnej. Pekné diplomy zhotovilo CVČ, ceny pre medailistov zabezpečili rodičia žiakov športových tried atletiky a  AO Olympia.

               Atletické podujatie žiakov ZŠ i pri svojom jubilejnom 35. ročníku dokázalo svoju stúpajúcu úroveň, za čo patrí vďaka všetkým učiteľom a trénerom, ktorí príprave žiakov na túto tradičnú športovú súťaž venovali patričnú pozornosť.

Výsledky súťaže v jednotlivých vekových kategóriach :        

 

Žiačky :

 

Ročník

Poradie

Priezvisko-meno

Výkon

Škola

Poznámka

1997

1.miesto

Pavlíková Sabína

115 cm

ZŠ Školská

 

 

2.miesto

Grbálová Lucia

115 cm

ZŠ Pružina

 

 

3.miesto

Briestenská Nikola

110 cm

ZŠ Stred

 

1996

1.miesto

Altániová Katarína

140 cm

ZŠ Školská

Prekonala magickú hranicu 135 cm

 

2.miesto

Hrenáková Zdenka

130 cm

ZŠ Školská

 

 

3.miesto

Krupová Kristína

120 cm

ZŠ Nemocničná

 

1995

1.miesto

Barková Karolína

135 cm

ZŠ Slov. partiz.

 

 

2.miesto

Kubišová Monika

135 cm

ZŠ Pružina

 

 

3.miesto

Kuzmová Andrea

135 cm

ZŠ Školská

 

1994

1.miesto

Bošková Lucia

150 cm

ZŠ Školská

Dosiahla magickú hranicu 150 cm

 

2.miesto

Papšová Kristína

140 cm

ZŠ Školská

 

 

3.miesto

Gughová Martina

130 cm

ZŠ Školská

 

1993

1.miesto

Kostelanská Mária

145 cm

ZŠ SNP

 

 

2.miesto

Hájková Dominika

135 cm

ZŠ Slov. partiz.

 

 

3.miesto

Lieskovská Daniela

135 cm

ZŠ Školská

 

1992

1.miesto

Šulková Martina

150 cm

ZŠ Školská

 

 

Žiaci :

 

 

 

 

 

Ročník

Poradie

Priezvisko-meno

Výkon

Škola

Poznámka

1997

1.miesto

Melicher Patrik

130 cm

ZŠ Stred

Dosiahol magickú hranicu 130 cm

 

2.miesto

Matušov Jakub

120 cm

ZŠ Pružina

 

 

3.miesto

Miklovič Martin

120 cm

ZŠ Školská

 

1996

1.miesto

Horečný Peter

135 cm

ZŠ Slov. part.

 

 

2.miesto

Jurkech Martin

130 cm

ZŠ Pružina

 

 

3.miesto

Markovič Samuel

125 cm

ZŠ Školská

 

1995

1.miesto

Mitaš Karol

145 cm

ZŠ Nemocničná

 

 

2.miesto

Oselský Tomáš

140 cm

ZŠ Slov. partiz.

 

 

3.miesto

Rufati Jakub

130 cm

ZŠ SNP

 

1994

1.miesto

Lovíšek Lukáš

160 cm

ZŠ Školská

 

 

2.miesto

Vondra Robert

150 cm

ZŠ Slov. part.

 

 

3.miesto

Puchrík Martin

145 cm

ZŠ Školská

 

1993

1.miesto

Bašo Ladislav

176 cm

ZŠ Školská

Vyrovnal rekord latky 176 cm

 

2.miesto

Pauer Filip

165 cm

ZŠ Pov.Teplá

 

 

3.miesto

Mereďa Adam

165 cm

ZŠ Školská

 

1992

1.miesto

Hrdý Jakub

165 cm

ZŠ Stred

 

 

 

 

Rekordy latky – dievčatá

 

 

11.roč.     133 cm           Crkoňová  Táňa                    r. 2003

 

12.roč.    149 cm           Crkoňová  Táňa                    r. 2004

 

13.roč.    157 cm           Crkoňová  Táňa                    r. 2005

 

14.roč.     161 cm           Branická   Anna                   r. 1995

 

15.roč.     160 cm           Špániková Paula                   r. 2005

                                       Crkoňová Táňa                     r. 2007     

 

 

 

 

Rekordy latky – chlapci

 

11.roč.    138 cm            Mokráš  Rastislav                r.1980

 

12.roč.    152 cm            Mokráš  Rastislav                r.1981

 

13.roč.    158 cm            Rusnák  Michal                   r.1989

                                       Valentovič  Boris                r.2004

 

14.roč.    175 cm            Holeš Jozef                         r.1982

 

15.roč.    176 cm            Pavelka  Roman                   r.2002                                           Bašo Ladislav                       r.2008

 

 

Bilancia 20-ročnej práce Atletického oddielu Olympia pri ZŠ Školská

 

V roku 1991, pred 20-timi rokmi, vznikol  atletický oddiel Olympia, ktorého hlavnou úlohou bolo spočiatku organizovať a zabezpečovať činnosť v najmladších vekových kategóriach žiactva - prípravke a mladšom žiactve. Členmi oddielu boli okrem žiakov športových tried ZŠ Školská aj mladí športovci, ktorí prejavili o atletiku záujem, a tým začal plniť Atletický oddiel funkciu občianskeho združenia s výraznou orientáciou na atletickú mlaď. V práci oddielu sa, samozrejme, odrážala skutočnosť špecifického zloženia členskej základne, keďže činnosť v športových atletických triedach bolo potrebné zladiť s organizáciou činnosti v Slovenskom atletickom zväze. S pribúdajúcimi rokmi sa do oddielu postupne začlenili starší žiaci a napokon ako posledné i staršie žiačky, čím sa stal oddiel Olympia tým, čo je i doteraz - oddielom žiactva.

     Atléti svoje výsledky vždy hodnotia podľa dosiahnutých umiestnení, medailí, prekonaných rekordov, a preto uvádzame niekoľko základných údajov. Na majstrovstvách SsAZ (Stredoslovenský atletický zväz) jednotlivcov, v ktorého štruktúrach AO Olympia súťaží a je najvyššou súťažou mladšieho žiactva, sme získali spolu 827 medailí, z toho 251 zlatých, 269 strieborných a 307 bronzových. V súťažiach družstiev získal AO Olympia 42 titulov, 22 druhých a 16 tretích miest. Najcennejšie sú umiestnenia staršieho žiactva na MSR (st.žiactvo pôsobí v AO až od roku 2004)a to ziskom šiestich medailových umiestnení. V jednotlivcoch na Majstrovstvách Slovenska na dráhe i v hale naši členovia získali spolu 60 medailí, z toho 14 titulov majstra SR, 24 druhých a 22 tretích miest.

             V hodnotení oddielu je sezóna za rok 2011 veľmi úspešná. Na MSR na dráhe i v hale získal oddiel 13 medailových umiestnení (2-3-8), na MSsAZ 69 medailí(23-22-24) v jednotlivcoch, v družstvách na MSsAZ mladšie žiactvo zvíťazilo v obidvoch kategóriách, na MSR staršieho žiactva získali chlapci majstrovský titul a dievčatá obsadili druhú priečku. V hodnotení  84 atletických oddielov z celého Slovenska sme obsadili 15. priečku (len so žiakmi) a medailovú pozíciu v hodnotení žiactva.    

Aj v súťažiach základných škôl si počínali členovia AO Olympia(žiaci šport.tried) veľmi úspešne. Žiačky získali tretie miesto na MSR-ZŠ družstiev, chlapci bronzovú priečku na MSR-ZŠ v cezpoľnom behu. Andrej Mitašík sa stal víťazom celoslovenskej súťaže „Hľadáme Plachého...“.V celoslovenskom hodnotení športových tried za rok 2011 sme získali prvé miesto. Výborné výsledky dosiahli žiaci i v medzinárodných súťažiach v Poľsku, Česku, Rakúsku.

           K bilancii oddielu patrí i organizačná práca. Pravidelne zabezpečujeme súťaže družstiev, okresnú súťaž v atletike, súťaž v skoku do výšky“ Považsko-bystrickú latku“- jej 38 ročníkov sa zúčastnilo 2611 žiakov.

          Je potešiteľné, že z radov členov AO Olympia, ktorí sa v dorasteneckom veku stanú členmi AO Sparta vyrastajú reprezentanti SR. Z tých, v súčasnosti aktívnych možno spomenúť mená -Lucia Slaničková, Merita Bytyqiová, Andrea Holeyová, Viliam Papšo, Marcel Mikloš, Ladislav Bašo, Radovan Pauer, Vladimír Blaško, Katarína Altániová, Zdenka Hrenáková, Peter Mitašík.

              Dosiahnuté výsledky nám umožnila aj výrazná podpora Mesta Považská Bystrica, ktoré každoročne nenávratnou finančnou dotáciou pomáha zabezpečiť celoročnú činnosť športových tried a atletického oddielu Olympia.

          Otvorenie nastávajúcej sezóny 2012 pretekmi v hale sa začalo pre oddiel úspechom na MSR ziskom 2 titulov majstra SR( Mitašík A.-800m, Kubinec J.-60mpr.),dvoma striebornými a troma bronzovými medailami. 

 

 

 

 

 

            

.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica
  Základná škola
  Školská 235/10
  017 01 Považská Bystrica


 • Riaditeľka: Mgr. Soňa Kovárová č. t.: 042 432 2788,
  zástupcovia: č. t.: 042 426 2333
  ekonomický úsek: č. t.: 042 432 1501
  vedúca šk. jedálne: č. t.: 042 432 2626Fotogaléria